Wat is BioCAPTURE

Het doel van BioCAPTURE

Psoriasis is een ontstekingsziekte waarbij op de huid rode, schilferende plekken zichtbaar zijn, en bij een deel van de patiënten ook de gewrichten ontstoken zijn. Wanneer de ziekte uitgebreid is, komen sommige patiënten voor biologics in aanmerking. Dit zijn middelen die veelal via injecties aan patiënten gegeven worden. Voorbeelden hiervan zijn: etanercept (o.a. Enbrel), adalimumab (Humira), infliximab (o.a. Remicade), ustekinumab (Stelara), secukinumab (Cosentyx), ixekizumab (Taltz), brodalumab (Kyntheum), bimekizumab (Bimzelx), guselkumab (Tremfya), risankizumab (Skyrizi) en tildrakizumab (Ilumetri). Daarnaast worden ook de small-molecule inhibitors (smi)  gegeven, zoals apremilast (Otezla).

In het BioCAPTURE netwerk worden gegevens verzameld van psoriasispatiënten die met een zogenaamde biological of smi behandeld worden. Deze bevindingen uit de praktijk, ook wel ‘real world evidence’ genoemd, geven andere informatie dan bevindingen uit de vroege gerandomiseerde studies (RCTs), welke altijd gedaan worden voordat een middel op de markt wordt gebracht. In RCTs wordt namelijk vaak een relatief gezonde populatie onderzocht en zij worden voor beperkte duur onderzocht. Data van het BioCAPTURE laten zien hoe goed de behandelingen werken in de dagelijkse praktijk, waarin mensen vaak ook andere aandoeningen en andere medicatie krijgen. Omdat het een langdurig lopend project is, geeft het ook inzicht in veiligheid van biologics als ze vele jaren achter elkaar gegeven worden. Het uiteindelijke doel van BioCAPTURE is data genereren die ervoor zorgen dat de juiste biologic op het juiste moment aan een patiënt gegeven wordt, met zo veel mogelijk effect en zo min mogelijk bijwerkingen.

Wat is BioCAPTURE?

BioCAPTURE is een netwerk van dermatologieafdelingen van 23 Nederlandse ziekenhuizen. De dermatologieafdeling van het Radboudumc coördineert dit onderzoek. Op een gestructureerde manier worden in dit netwerk gegevens van patiënten die met biologics behandeld in de dagelijkse praktijk verzameld. 

Welke data worden verzameld in BioCAPTURE?

Over het algemeen worden data verzameld die in de dagelijkse praktijk normaliter ook bijgehouden worden door artsen, zoals ziekte-ernst, doseringen, bijwerkingen. Deze data vormen de kern van de BioCAPTURE registry. Daarnaast worden er vragenlijsten naar patiënten gestuurd. We meten hiermee kwaliteit van leven, tevredenheid over medicatie, kosteneffectiviteit en de verwachtingen die patiënten van behandelingen hebben. Kwaliteit van leven middels een DLQI vragenlijst wordt vaak in de praktijk ook gedaan.

Concreet ziet de data verzameling er als volgt uit:

Tijdens elke visite:

  • Ziekte-activiteit d.m.v. PASI score (Psoriasis Area and Severity Index), VAS-ernst (een rechte lijn met aan beide uitersten twee tegenovergestelde beweringen over de ziekte-ernst door patiënt), PGA (physician global assessment, een globale inschatting van de ziekte-ernst door arts). 
  • Bijwerkingen
  • Medicatiewijzigingen

In het eerste jaar sturen we elke 3 maanden vragenlijsten, op papier of digitaal. Na het eerste jaar worden de vragenlijsten jaarlijks verstuurd.

  • DLQI (Dermatology Life Quality Index)
  • TSQM (Treatment Satistfaction Questionnaire for Medication)
  • EQ-5D (EuroQol 5D)
  • SF-36 (Short Form-36 survey)
  • PRODISQ (PROductivity and DISease Questionnaire)
  • TIC-P (Treatment Inventory of Costs in Patients)

Het BioCAPTURE netwerk

BioCAPTURE is een acroniem voor: Continuous Assessement of Psoriasis Treatment Use Registry with Biologics. Het is in 2005 opgezet door dermatologen en onderzoekers in het Radboudumc te Nijmegen. Inmiddels bestaat het netwerk uit de volgende centra: Radboudumc Nijmegen, Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo, Ziekenhuisgroep Twente locatie Hengelo, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn,  St. Anna Ziekenhuis Geldrop, Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en Woerden, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Bernhoven ziekenhuis Uden, Amphia ziekenhuis Breda, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Maastricht UMC, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen, Zuyderland MC Sittard/Heerlen, Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom, Erasmus ziekenhuis Rotterdam, SKB Winterswijk.